D-CAT

Microsoft Integration Services

SSIS , farklı platformlarda bulunan dataları alıp(Extract), ihtiyaca yönelik olarak bu dataları dönüştürerek(Transform) başka bir kaynağa yüklemeyi (Load) sağlar. ETL, datanın bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan yöntem adı iken SSIS bu işlemi yapmayı sağlayan bir araçtır.

SSIS’ i kavrayabilmek için öncelikte temel iş zekası kavramlarını ve iş zekasının amacını bilmek gerekir. İş zekasının birçok tanımı vardır fakat özünde anlık olarak olaylara yön vererek aksiyon almayı sağlayan karar destek mekanizmalarını, tek bir merkezden sunmayı amaçlar.

SSIS bu amaca doğrultusunda verinin yaşam döngüsüne başladığı yerden (OLTP sistemler) tek bir merkezde (DatawareHouse) toplayabilmek için kullanılan araçlardan sadece biridir.

SSIS, yapılandırılımış veri olarak adlandırdığımız biçimi, boyutu ve uzunluğu açısından düzenli ve iyi tanımlanmış verilerin bulunduğu tüm veri kaynaklarına bağlanma imkanı sağlar. (SQL Server,Oracle,Excel vb.) Bu connection companentleri hazır olarak tool içerisinde barınmaktadır. Kullanacağınız kaynak ya da yükleme yapacağınız hedef bağlantıları, companentler içersinde bulunmuyorsa(JSON API gibi) vs kütüphaneleri kullanarak kendi bağlantınızı yazabilme imkanı tanır.